Trần Ngọc Dụng

Diễn giả, Trần Ngọc Dụng, sinh trưởng tại Quảng Nam miền Trung Việt Nam,từng làm trưởng ban dịch thuật và phụ tá đặc trách thông tin cho Cơ Quan Thông Tin Liên Vụ Hoa Kỳ (JUSPAO) tại Quảng Trị (1964-1969), cựu sinh viên văn khoa và luật khoa Đại học Saigon, giảng viên trường Sinh Ngữ Quân Độitrường Quân Y (1971-1975), và giảng viên tại Đại Học Tổng Hợp (1980-91). Tại Hoa Kỳ tác giả từng dạy tiếng Việt tại UCLA, UCI, và UCR (2002-2005) và tiếng Anh sinh ngữ hai tại School of Continuing Education, FullertonLincoln Education Center, Garden Grove (1997- 2008). Hiện nay, tác giả đang dạy tiếng Việt tại Coastline Community College và Santa Ana College từ 2000 đến nay. đồng thời là trưởng ban dịch thuật tiếng Việt tại Khu Học Chánh Garden Grove từ 2009, trưởng khối huấn luyện của Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ (từ 2015), từng là chuyên viên duyệt đề thi cho viện ngôn ngữ Defense Language Institute của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, và là cộng tác viên của National Resources Center for Asian Languages của California State University, Fullerton. Năm 2017 tác giả được nhận Giải Thưởng Award of Distinction do Sở Giáo Dục Orange County trao tặng.

Dịch thuật và sáng tác ’Translation and authorship’:

Diễn giả xuất bản 15 sách dịch thuật từ Anh qua Việt, 11 tác phểm từ Việt qua Anh ngữ. Đồng thời ấn hành 12 tác phẩm cùng dự định ấn hành 9 tác phẩm trong tương lai. Những tác phẩm ấn hành  gồm:

 1. American English Daily Phrases, World Graphics, 1994, available for free copy, www.tinhhoavietnam.net
 2. English Grammar Handbook  (the most up-to-date comprehensive grammar book ever written by a Vietnamese for Vietnamese adults and Vietnamese ESL/EFL college students, free workbook and key to practices), Tinh HoaViet Nam, 2nd ed., 2015
 3. English Pronunciation Lessons  (Saigon, 1984; out of stock)
 4. English-Vietnamese Handbook for Translator (a textbook for college students specialized in English, Vietnamese/ Vietnamese-English translation) Saigon, 1983; out of stock
 5. Forbidden English, World Graphics, 1995; out of stock
 6. Introduction to Vietnamese Language and Culture, 2002 
 7. Ta Ve Ta Tam Ao Ta (a book of Vietnamese proverbs) published by SHEN’s in Acadia, California, 1998; Lee & Low Books, New York, Houghton Muffin Publishing House,
 8. Thành Ngữ tiếng Việt (Vietnamese Idioms), 2001, 2010, 2018
 9. Translators’ Handbook (a comprehensive guide to translators (English-Vietnamese/Vietnamese-English), 2017
 10. US Citizenship Lessons a comprehensive series of lessons leading to mastering citizenship questions and answers for a successful passage of a citizenship interview, 2008 (out of stock)
 11. Vietnamese for Busy People series 1&2, a practical method to learn authentic Vietnamese, 2004 by Coastline Community College and by Kendall/Hunt Publishing Company, Iowa, 2007, 2nd edition, 2014
 12. Vietnamese Grammar Handbook 1, a comprehensive grammar book for heritage and nonheritage students, 2010, 2nd edition, 2013