Ghi Danh

imagesJEF8NV0D DANH MAY
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GHI DANH

Quý vị có thể tham dự HỘI NGHI THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT TẠI HẢI NGOẠI từng phần như sau:

1- Tham dự:

A.- PHẦN VÀO CỬA TỰ DO:

ĐỊA ĐIỂM: COASTLINE COMMUNITY COLLEGE (Garden Grove Center), 12901 Euclid Street Garden Grove, CA 92840.
1. – LỄ KHAI MẠC: THỨ BẨY 11-8-2018 TỪ 8:30AM – 10:30AM
2.- LỄ BẾ MẠC: CHỦ NHẬT 12-8-2018 TỪ 4:00PM – 5:00PM.

B- PHẦN CÓ LỆ PHÍ $55

– THAM DỰ THUYẾT TRÌNH VÀ HỘI THẢO + TIỆC TIẾP TÂN VÀ VĂN NGHỆ, ĂN SÁNG, ĂN TRƯA, TÀI LIÊU tại ĐỊA ĐIỂM: COASTLINE COMMUNITY COLLEGE (Garden Grove Center), 12901 Euclid Street Garden Grove, CA 92840.
– THAM DỰ PHẦN NÀY QUÝ VỊ CHỈ CẦN CÓ BẢNG TÊN. CHỈ NHỮNG VỊ ĐÓNG LỆ $55 PHÍ MỚI CÓ BẢNG TÊN NHƯ SAU:

NameTagswithLanyards

C- PHẦN CÓ LỆ PHÍ $20

– THAM DỰ TIẾP TÂN, VĂN NGHỆ tại NHÀ HÀNG CRYSTAL RESTAURANT và BANQUET số 12100 Beach Blvd. Stanton CA 92680. THAM DỰ PHẦN NÀY QUÝ VỊ CHỈ CẦN VÉ.
– CHỈ NHỮNG VỊ ĐÓNG LỆ PHÍ $20 MỚI CÓ VÉ NHƯ SAU:

MauveHNTNCTTV

2- Khách sạn:
□ Khách sạn Ramada Inn: $110/1 phòng/1 ngày
3- Bộ sách SỔ TAY CHÍNH TẢ TẬP 1 , TẬP 2
□ STCT mỗi tập: $10.
4- Cách trả tiền:
Chi phiếu ghi: CLB Hung Su Viet/Tu Dien
Chi phiếu số: _______
** Nhớ ghi trong Memo: HNTNCT
5- Gửi về:
CLB Hung Su Viet/Tu Dien
8295 Westminster Blvd., Ste #270 – Westminster, CA 92683
** Quý vị ở khách sạn điện thoại/text cho cô Trần thị Sử 714-263-5969 để tiện sắp xếp**

Nếu cần thêm chi tiết xin hỏi đại diện BTC.

GHI DANH:


GHI CHÚ: Sau khi ghi danh, quý vị vui lòng gửi ngân phiếu về BTC như sau:
Chi phiếu ghi: CLB Hung Su Viet/Tu Dien
Chi phiếu số: _______
** Nhớ ghi trong Memo: HNTNCT
Gửi về:
CLB Hung Su Viet/Tu Dien
8295 Westminster Blvd., Ste #270 – Westminster, CA 92683
** Quý vị ở khách sạn điện thoại/text cho cô Trần thị Sử 714-263-5969 để tiện sắp xếp**

Xin quý vị ghi danh bằng cách ghi tên và chi tiết những lựa chọn và gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sè cập nhật danh sách sau khi nhận được. Cám ơn quý ṿi.

BTC

DANH SÁCH THAM DỰ