Trần Chấn Trí

TRẦN CHẤN TRÍ

University of California, Irvine

HỌC VẤN

 • Ph.D. & M.A. Ngôn ngữ học các thứ tiếng gốc La-tinh, University of California, Los Angeles.
 • B.A. Ngôn ngữ học Tây Ban Nha, University of California, Irvine.

GIẢNG DẠY

 • Ngôn ngữ học tổng quát & các thứ tiếng gốc La-tinh.
 • Ngôn ngữ học Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam.
 • Văn chương và văn hoá Việt Nam.
 • Tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Anh.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ VĂN HOÁ

 • Các khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm Hè (Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California).
 • Sổ tay chính tả tiếng Việt (Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, Nam California).

SÁCH XUẤT BẢN

 • Vietnamese Stories for Language Learners: Traditional Folktales in Vietnamese and English Text – Tuttle Publishing, Vermont,2017.
 • Portal to Spanish: Learn Spanish the Natural Way! – Portal Language Schools, Costa Mesa, California, 2015.
 • Hành Trình Văn Hoá – A Journey through Vietnamese Culture – A Second-Year Language Course. University Press of America, Lanham, Maryland, 2013.
 • Hành Trang Ngôn Ngữ – Language luggage for Vietnam: A First-Year Language Course. University Press of America, Lanham, Maryland, 2013.
 • El español para vietnamitas – Tiếng Tây BanNha cho người Việt – LangArts Publishing, California, 2010.
 • Gapping in Spanish – A Minimalist Account – Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2009.
 • Ngôn Ngữ và Văn Hoá – A Course in Intermediate Vietnamese – California State University, Long Beach, 2008.
 • Chào Bạn! An Introduction to Vietnamese. University Press of America, 2007.
 • Bilingual Dictionary for Students of Linguistics – Diccionario bilingüe para estudiantes de lingüística – University Press of America, Lanham, Maryland, 2006.