Phạm Trần Anh

NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT, SỬ GIA PHẠM TRẦN ANH

Tác giả Phạm Trần Anh bút hiệu Phạm Trần Quốc Việt sinh năm 1945 tại làng Cát Hạ, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định.   

Di cư vào Nam năm 1954 và trưởng thành tại Sài Gòn. 

– Học Trường Trung học Nguyễn Trãi và Chu văn An từ 1956-1963  

– Tốt nghiệp Học viện Quốc Gia Hành Chánh Khóa 14 năm 1969.

– Cao Học 2 Chính Trị Xã Hội. 

– Quản đốc Trung tâm Huấn luyện và Tu nghiệp công chức tỉnh Quảng Nam 1969.

– Tốt nghiệp Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 4 năm 1970 

– Phó Quận trưởng Hành chánh quận Tam Bình Minh Đức, Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (1970-1973). 

– Trưởng ty Hành Chánh kiêm Quản đốc Trung tâm Huấn luyện và Tu nghiệp công chức tỉnh Lâm Đồng 1973 – 1975.

– CT Sáng lập Mặt Trận Người Việt Tự Do Diệt Cộng Phục Quốc 1975.

– CT Hội Bảo Vệ Tù Nhân Chính Trị Việt Nam trong các trại tù CS.

– Đồng sáng lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.

– CT Hội Đồng Điều Hành Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.

– Hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế.

– PCT Hội Quốc Tế Nghiên Cứu Biển Đông Nam Á.

– CT Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc.

– CT Hội Đồng Điều Hợp Đại Hội Diên Hồng Thời Đại 2014.

– Biên Khảo Lịch sử và Văn hóa Việt Nam.

– Phong Trào Toàn Dân Cứu Nước, LL Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ..

– Đồng CT kiêm TTK Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

– Chủ Bút Tập san Văn Đàn Thời Đại.  

CÙNG MỘT TÁC GIẢ:

1. Nguồn Gốc Việt tộc (1999).

2. Việt Nam thời Lập quốc (2000).

3. Việt Nam thời Vong quốc (2001). 

4. Việt Nam thời Độc Lập (2002). 

5. Quốc Tổ Hùng Vương (2003).

6. Sử Thi Đại Việt Nam (2005). 

7. Còn một chút gì (Thơ- 2006). 

8. Cội Nguồn Việt tộc ( Hoa Kỳ 2004).

9. Nguồn Gốc Việt Tộc (2007).  

10. Đoạn Trường Bất Khuất (2007).

11. Huyền tích Việt  năm (2008)

12. Sơn Hà Nguy Biến (2008).

13. Hoàng Sa Trường Sa, Chủ Quyền Lịch sử của Việt Nam (2009).

14. Chan Chứa Bao Tình.

15. History of Vietnam.

16. Vietnam, My Country.

17. Đế Quốc Mời Trung Cộng, Kẻ Thù Truyền Kiếp của Dân Tộc.

18. Tác Giả Tác Phẩm.

19. Lịch sử Việt-Danh Tướng Việt.

20. Văn Minh Việt-Danh nhân Văn hóa Việt.