Ngô Thị Quý Linh

* Đã xuất bản một số sách cho thanh thiếu niên từ năm 1990.

* Tác giả một số tác phẩm về lịch sử và văn hóa Việt Nam:

  – Sử Xanh Lưu Truyền (1991)

  – Lời Mẹ Hiền qua tục ngữ ca dao (1993)

  – Lược sử Triết lý Giáo dục Việt Nam (1997)

  – Lịch sử Việt Nam từ thuộc Pháp đến Độc Lập, 1858-1945 (2002)

  – Việt Nam và Công cuộc Duy Tân (2019)

* Cố vấn cho Viện Bảo Tàng Thiếu Nhi tại Houston (Children’s Museum of Houston) năm 2004 để thực hiện triển lãm “Con Rồng Cháu Tiên”.

* Thành lập Trường Truyền Thống Việt từ năm 2006.

* Phụ trách chương trình Văn Hóa Việt trên đài Saigon Houston từ năm 2007.

* Cộng tác từ năm 2014 với Nhóm Thực Hiện Từ Điển Việt Nam tại Hải Ngoại do Giáo sư Nguyễn Song Thuận chủ trương.