Nguyễn Song Thuận

Giáo sư Song Thuận

– Giáo sư Nguyễn Song Thuận, sinh ngày 15/7/1936 tại châu Tiên Yên, Tỉnh Hải Ninh.

– Kỹ Sư Thú-Y, Cao Học Chính Trị Kinh Doanh, cựu Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp, Trường Văn Hoá Quân Đội Sài Gòn (lớp Tối) từ 1965 – 1970.

– Cựu học sinh Chu Văn An, cựu Đại Úy QLVNCH- ngành Thú Y- Cục Quân Y.

– Tù Cải Tạo CS – Trảng Lớn – Long Khánh – Trảng Táo – Chứa Chan (1976-1979)

– Vượt biên sang Mỹ (1980), Chứng Chỉ Radiation Safety – USC – Chức vụ Supervisor – Hãng Radiation Sterigenics Tustin -1980-2001. Về hưu từ 2001 đến nay.

– Nguyên CEO – sáng lập “Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt” (từ 2002 đến tháng 4/2018) – Sáng lập “Giải Thưởng Học Sinh – Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” – “Nhóm Thực Hiện Từ Điển Tiếng Việt tại hải ngoại” (từ 2011 đến nay) và trong Ban vận động thành lập “Viện Nghiên Cứu Lịch Sử &Văn Hoá Việt” (2018).

Talk shows: (một số Đài Truyền Hình nói Tiêng Việt), như: “Những Nẻo Đường Việt Nam” với Đỗ Thanh (VHN-TV & Hồn Việt TV), “Phong Tục Việt Nam Xưa và Nay” (VHN-TV, KVLA), “Văn Hoá Việt” (IBC – TV), Đài Việt Mỹ (Việt Nam Tranh Đấu Sử), Việt Phố TV (Tiếng Việt Trong Sáng) và Radio Houston – Texas.

Tác Phẩm: Sáng tác và chủ biên một số tác phẩm, như: Thơ Nguyễn Lê Tập I & II, “Chồng Con” với Ngọc Loan, “Bất Khuất” (Kịch Thơ – 2005), Chủ biên “Tuyển Tập Thi Nhạc Vịnh Sử Việt Nam” (2007), Chủ Biên “Luân Lý Đức Hạnh” (2009), chủ biên “Lam Sơn Khởi Nghĩa (2010), chủ biên “Phong Tục VN Xưa và Nay (2011), Đề Nghị Thống Nhất Cách Viết Chữ Quốc Ngữ (2012), 110 Bài Ca Hùng Sử Văn Hoá Việt (22 bài thơ Song Thuận được NS Xuân Điềm và nhà soạn nhạc khác, phổ nhạc), CD & DVD Hùng Sử Việt. Chủ biên “Sổ Tay Chính Tả Tiếng Việt – Tập 1, Tập II & Tập III.

Giảng viên một số “Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm” do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California tổ chức