Địa Điểm

Địa Điểm Tổ Chức Hội Nghị

Coastline Community College – Garden Grove Center
Garden Grove Center
12901 Euclid Street
Garden Grove, CA 92840
714-241-6209

** ĐẬU XE MIỄN PHÍ **

NHỚĐI ĐƯỜNG ACACIA VÀO BÃI ĐẬU XE **

BAI DAU XE CCCD
coastline-community-college-garden-grove-1


Địa Điểm Tiệc Tiếp Tân và Đêm Văn Hóa TIẾNG VIỆT CÒN, NƯỚC TA CÒN

Nhà Hàng CRYSTAL RESTAURANT và BANQUET
12100 Beach Blvd, Stanton, CA 90680

Crystal

Crystal Map