Cảm nghĩ về nhu Cầu của Viện

Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hoá Việt Nam thành hình để đáp ứng nhu cầu cấp bách bảo tồn lịch sử hào hùng và nền văn hóa nhân bản của dân tộc Việt. Những ý kiến dưới đây là những ý kiến của các thành viên trong Viện nhưng không nhất thiết là lập trường của Viện. Tuy nhiên những đóng góp này rất quan trọng cho con đường Viện đeo đuổi.

Ý kiến của NBK Phạm Trần Anh

Thưa quý vị,

Trong suốt chiều dài của lịch sử, chưa có một triều đại nào lại cam tâm sửa đổi lịch sử để bán nước như cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rồi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của tập đoàn Việt gian Cộng sản ngày nay. Bộ Lịch Sử Việt Nam mới nhất của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam viết về sự thành lập nước Văn Lang như sau: “Sự ra đời của nhà nước Văn Lang đầu tiên của nước ta đời Hùng Vương và Âu Lạc đời An Dương Vương vào giai đoạn Đông Sơn trong thiên niên kỷ thứ I trước công nguyên… Căn cứ theo 15 bộ của nước Văn Lang và nhất là căn cứ vào quá trình chuyển hoá lịch sử nước Văn Lang đời Hùng Vương đến nước Âu Lạc đời An Dương Vương, rồi đến 2 quận Giao Chỉ, Cửu Chân thời thuộc Triệu và thuộc Hán, có thể xác định địa bàn của nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc bộ, Bắc Trung bộ nước ta ngày nay và một phần phiá Nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc”. 

      Các nhà sử học Xã Hội Chủ Nghĩa viết sử theo nghị quyết của đảng Cộng sản sửa đổi lịch sử cho phù hợp với sử Trung Quốc đã chứng minh bản chất Việt gian bán nước khi phủ nhận cội nguồn, phản dân tộc của họ khi viết rằng “Địa bàn nước Văn Lang tương ứng với vùng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và 1 phần phía Nam của tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc” để nhường hẳn lãnh thổ Xích Quy và Văn Lang trải rộng khắp lãnh tổ Trung Quốc bây giờ cho Đế quốc mới Trung Cộng. Đây là tội ác lịch sử của một số người vong bản, nhân danh “Sử quan Duy vật, khoa học lịch sử Mác Xít” để phản bội dân tộc, phủ nhận cội nguồn gốc tích tổ tông và bán luôn cả giang sơn gấm vóc mà tiền nhân bao đời mới gây dựng được. Đây là một tội ác “Trời không dung, Đất chẳng ta. Thần Người đều căm hận.

     Họ đã phủ nhận nền văn hóa Hòa Bình, Phùng Nguyên, văn minh Đông Sơn mà các công trình khảo cổ đã xác định rằng, sơ kỳ của thời đại đồ đồng ở Việt Nam mở đầu cách nay 4.000 năm với nền văn hoá Phùng Nguyên mà đỉnh cao là nền văn hoá Đông Sơn được giới nghiên cứu thừa nhận là nền văn minh trống đồng độc đáo của Việt tộc mở đầu cách nay 2.800 năm. Điều đó có nghĩa là ít nhất là cách đây ít nhất là 4.000 năm, xã hội Việt cổ đã tổ chức ổn định thứ tự lớp lang. Nói một cách khác, xã hội Văn Lang đã được định chế hoá thành nhà nước từ lâu. Giới nghiên cứu lịch sử cổ đại đã nhận định là khi con người cổ đại đã biết nung chảy kim khí thì họ cũng nung chảy luôn cái khuôn mẫu xã hội nguyên thủy để tổ chức thành nhà nước với những định chế rõ ràng. Thực tế lịch sử đã chứng tỏ đảng Cộng sản Việt Nam là một tập đoàn Việt gian Bán nước Hại dân nên chính Phan Huy Lê, Chủ Tịch Hội Sử học Việt Nam đã phải thừa nhận là viết sử theo nghị quyết thì lịch sử không còn là lịch sử nữa và sử gia nổi tiếng của chế độ là Đào Duy Anh đã đau đớn viết một lời trăn trối lại là “Người Ta biết tôi nhờ lịch sử và người ta kết án tôi cũng vì lịch sử!”.

     Gần đây, tập đoàn Việt gian Cộng sản còn quyết định hủy bỏ môn lịch sử Việt Nam, đồng thời bắt các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 phải học tiếng Trung Quốc. Đây chính là chủ trương của tập đoàn Việt gian Cộng sản muốn người dân chán ghét lịch sử, không biết rõ lịch sử hào hùng chống Trung Quốc xâm lược nên theo thời gian, lịch sử dân tộc sẽ mai một, thế hệ trẻ Việt Nam không có niềm tự hào dân tộc nên không còn lòng yêu nước để đế quốc mới Trung Cộng dễ dàng “Hán hóa” dân tộc Việt… Thâm độc hơn nữa là một lối chữ mới, viết theo kiểu mới gọi là cải tiến tiếng Việt để xóa bỏ lối chữ Quốc ngữ a,b,c của chúng ta. Vấn đề đặt ra là nếu không có gì thay đổi thì 5, 10 năm nữa con em chúng ta sẽ phát âm lơ lớ giọng hò hét của Ô Mã Nhi trên sông Bạch Đằng và không biết đọc chữ Quốc ngữ nữa thì ôi thôi, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta với sự tiếp tay của những tên Thái Thú xác Việt hồn Tàu phù đã triệt tiêu toàn bộ nền văn hóa Việt ngàn đời của chúng ta!

MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ                                                                                                     CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ

1.    Phục Hồi Sự thật về Cội nguồn Văn Hóa và Nguồn gốc Dân tộc dưới ánh sáng của khoa học với những kết quả mới nhất của các khoa Di Truyền học, Đại Dương Học.

2.    Khơi Dòng Lịch Sử Việt để thế hệ trẻ VN trong nước và ở Hải ngoại yêu mến môn lịch sử Việt với “Hào Khí Việt”, lòng yêu nước thương nói, ý chí kiên cường bất khuất của con dân đất Việt từ thời lập quốc cho đến ngày nay. Đặc biệt là mất thế hệ Việt Nam trong nước bị tuyên truyền nhồi sọ ý hệ Mác Lê “Vô Tổ Quốc, Vô Gia đình, Vô Tôn giáo.

3.    Phản bác những xuyên tạc hay sai lầm về lịch sử và văn hoá do tập đoàn Việt gian CS Bán nước nhồi sọ bấy lâu nay.

4.    Làm sáng tỏ lịch sử và văn hoá Việt trên quan điểm Dân tộc, Nhân Bản và Khoa học.  

5.    Đóng góp vào công cuộc phổ biến lịch sử và văn hoá Việt Nam (Tẩy rửa ý hệ Mác Xít vô Thần, đồng thời trang bị hành trang Tư Tưởng, xây dựng một Nhân Sinh Quan mới cho thế hệ trẻ Việt Nam để cứu quốc, Kiến Quốc và Hưng Quốc).

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VIỆT NAM

Gần đây, tập đoàn Việt gian CS đã bỏ thi môn lịch sử, bắt học sinh học tiếng Tầu Hán ngay từ lớp 3 cũng như đưa ra những cải tiến tiếng Việt theo các viết và phát âm của tiếng Trung (Tầu Hán) để xóa bỏ chữ Quốc ngữ, triệt tiêu văn hóa Việt… Đặc biệt Tiểu Bang California vừa thông qua Quyết nghi 895 về chương trình giảng dạy Việt Ngữ cho học sinh … Do đó Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam được thành lập để:

   – Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với Thời Đại Toàn Cầu Hóa.

   – Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Nhân quyền, Thực thi Dân Chủ để Phục Hưng Dân Tộc.

   –  Xây dựng một xã hội: tôn trọng quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai, tận diệt bất công xã hội, giảm thiểu cách biệt giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo để xây dựng một xã hội công bằng tiến bộ kết hợp truyền thống và thời đại.

     – Phục hoạt văn hóa Việt, Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam, phục hồi nền tảng đạo lý truyền thống của dân tộc.

    – Phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc” đang được “những tên Thái thú mới xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ, Hán hóa dân tộc Việt.

     – Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước, phục hưng dân tộc sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Trong nước, Viện Ngôn Ngữ vừa mới đề nghị về chữ Quốc Ngữ: khẳng định chữ Quốc ngữ là chữ viết quốc gia, ghi rõ ràng chữ cái, các dấu thanh và tên gọi của chúng trong hệ thống chữ Quốc ngữ. Đồng thời xác định quy tắc cơ bản của chính tả tiếng Việt theo chữ Quốc ngữ. Điều này viện nghiên cứu đã thực hiện từ mấy năm nay với Từ Điển và Sổ Tay Chính Tả…
On Thu, Dec 26, 2019 at 11:50 AM ANH PHAM TRAN <phamtrananh2015@gmail.com> wrote:

Giới thiệu Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam:

Mục đích và Lý Do Của Việc Thành lập Viện Nghiêm Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam.

Thưa quý vị, Như chúng ta đã biết trước đây chúng ta có Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch sử cũng như tạp chí Bách Khoa chuyên viết về các đề tài lịch sử và Văn hóa Việt Nam một cách khách quan trung thực. Tất cả những bài khảo luận vẫn còn giá trị còn  đến ngày nay. Sau ngày Quốc hận, người Việt tự do chúng ta phải bỏ quê hương sang tỵ nạn định cư  khắp các nước trên thế giới. Các Cộng đồng Người Việt được thành lập ở các nước, các tiểu bang nhưng phần lớn tập trung vào cuộc đấu tranh chính trị với bạo quyền CS và duy trì sinh hoạt văn hóa Việt… ít quan tâm tới lịch sử và văn hóa hết sức cần thiết cho giới trẻ ở Hải ngoại.

Trong khi đó, nhà nước CS đã thành lập Viện Sử học với cả trăm GS, TS viết sử theo nghị quyết của đảng CSVG để sửa đổi lịch sử, hư cấu những nhân vật không có thật để tuyên truyền nhồi nhét vào đầu óc ngây thơ của học sinh gần 2/3 thế kỷ nay. Mục đích thành lập Viện Sử học VN được ghi rõ như sau: “Viện Sử học ở Việt Nam (tên tiếng AnhInstitute of History) là cơ quan có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về những vấn đề lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược quy hoạch; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sử học của Đảng và Nhà nước. Được thành lập năm 1953, tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh ký ngày 2 tháng 12 năm 1953[1] (Số 34 QĐ/TW). Năm 1954, được đổi tên thành Ban Nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý, gọi tắt là Ban Nghiên cứu Văn – Sử – Địa[2]. Hiện nay, Viện Sử học là cơ quan nghiên cứu Sử học hàng đầu của cả nước trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 1960, để khẳng định vị thế của Đảng Lao Động Việt Nam, lịch sử phải thay đổi, phải khác với quan điểm của “bọn sử gia phong kiến tư sản phản động”! Trước hết, nhà Nguyễn bị tước mọi công lao, mang tội lớn để mất nước. Gia Long là kẻ cõng rắn cắn gà nhà! Tiếp đó, để chống quan điểm viết sử “phản dân tộc” của Lê Văn Hưu, Ngô Sỹ Liên, Triệu Đà bị vạch mặt chỉ trán là giặc xâm lược. Nhà Triệu và nước Nam Việt bị xóa khỏi chính sử. Vào thập kỷ 1970, từ những phát hiện khảo cổ về thời đại Hùng Vương, Nhà nước Xích Quỷ cùng các vị tổ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân bị loại bỏ. Từ 4000 năm văn hiến, Sử Việt chỉ còn lại 2700 năm! Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trùm lấp lịch sử dân tộc! Cái được gọi là Lịch sử Việt Nam xa dần quy chuẩn của khoa học lịch sử nhân loại, trở thành một công cụ tuyên truyền. Ở Khoa Sử Đại học Tổng hợp Hà Nội người ta nói thẳng với sinh viên: “ Chúng ta học Sử nhưng nội dung chủ yếu là tuyên huấn. Nay mai ra trường, các anh chị sẽ là những cán bộ tuyên huấn!”

Sau hơn nửa thế kỷ thống trị của đảng Cộng sản, sử học Việt Nam hoàn toàn trở thành công cụ tuyên truyền mà đỉnh cao là cuốn Lịch sử Việt Nam 15 tập của Viện Sử học. Để khách quan, xin bạn đọc suy ngẫm những dòng sau của một học giả từng là giảng viên Đại học Văn khoa Sài Gòn, hiện đang sống ở Hoa Kỳ:

Bộ sách nguyên là dự án lớn do Viện Sử Học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội trong nước chủ trì từ năm 2002, toàn bộ 15 quyển nặng 24kg, dày 9,084 trang, với một tập thể tác giả 30 người gồm 24 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, và 3 nghiên cứu viên. Tất cả 30 người này là cán bộ của Viện Sử Học, cũng có nghĩa là các công chức mà nhiệm vụ là viết sử theo sự chỉ đạo của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Do đó, họ không viết trong tư cách của những sử gia. Nên biết rằng Viện Sử Học nói riêng, hay Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội nói chung, là những cơ quan lý thuyết của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.”

“… Quan niệm viết sử của Viện Sử Học Hà Nội là nhằm phục vụ chính trị, khác với quan niệm viết sử của Thế Giới Tự Do Dân Chủ là trình bầy lại quá khứ y như nó đã xảy ra. Sử của Viện Sử Học Hà Nội, vì thế, có thể là những sự kiện quá khứ, mà cũng có thể là những câu chuyện dựng lên tùy nhu cầu chính trị. Hay sự kiện lịch sử có thể biên soạn dài ngắn khác nhau là tùy chủ đích chính trị.” “Phương pháp viết sử của Viện Sử Học Hà Nội là biên soạn sao cho đúng với lý thuyết Cộng Sản quốc tế.”

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA DÂN TỘC

Chúng ta thấy một số sử gia, các nhà nghiên cứu ngoại quốc thường có thái độ khuynh ta nếu không muốn nói là thân Cộng và đau long là thế hệ con cháu người Việt ở hải ngoại cũng không biết gì nhiều về lịch sử VN thậm chí hiểu sai vì sách sử của CS lấy tiền thuế của dân in ấn những sách sử tuyên truyền cho chế độ nên sách sử CS đầy rẫy trong các thư viện. Chính vì vậy, trọng tâm của chúng tôi là cố gắng soạn thảo những quyển sách song ngữ về lịch sử và văn hóa để thế hệ trẻ VN dễ dàng đọc và phổ biến đến các bạn cùng trang lứa. Viện chúng tôi đang soạn thảo quyển sách viết về Cộng đồng VN ở Hải ngoại, giải thích cho các em tại sao gia đình chúng ta phải bỏ quê hương ra đi cả triệu người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân của hàng triệu người và mấy trăm ngàn người đã bỏ thây trên biển cả vì hai chữ Tự Do. Tất cả đã nói lên ý nghĩa và giá trị của Dân chủ Tự Do… Nhiều thành viên của Viện Nghiên Cứu đã viết những tác phẩm bằng Anh Ngữ như History of Vietnam và Vietnam, My Country… Chúng tôi đang cần những mạnh thường quân có tấm lòng tài trợ cho việc in ấn để phổ biến rộng rãi hơn tới thế hệ con em của chúng ta biết yêu mến lịch sử, yêu quê hương dân tộc, biết trân trọng và truyền lưu bản sắc văn hóa truyền thống của Đạo lý làm người Việt Nam …

Ý kiến của GS Đặng Ngọc Sinh

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH của  VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ và VĂN HOÁ VIỆT NAM

Viện NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM là một tổ chức quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức nhằm nghiên cứu lịch sử và văn hoá dân tộc với tôn chỉ và mục đích như sau:

I- TÔN CHỈ:

1-  Gìn giữ di sản quý báu được truyền thừa qua lịch sử và văn hoá của Tổ Tiên dân tộc Việt Nam.

2-    Lấy triết lý “Cây có Cội, nước có nguồn” trên tinh thần dân tộc, độc lập, dân chủ, tự do, nhân bản, khai phóng làm gốc cho các hoạt động.

3-   Đem lại sự trung thực, khách quan, và đầy đủ các sự kiện lịch sử oai hùng chống ngoại xâm.

4- Duy trì, phát huy văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam.

5- Vận dung phương pháp khoa học làm sang tỏ lịch sử và văn hoá Việt Nam.

II- MỤC ĐÍCH:

1-    Quy tụ các nhân sĩ trít hức, sử gia chân chính chap nhận tôn chỉ và mục đích của Viện, cùng tham gia công trình nghiên cứu lịch sử và văn hoá dân tộc Việt nam.

2-    Lưu trữ tài lieu chính xác, trung thực đầy đủ về lịch sử và văn hoá dân tộc là nguồn tài lieu quý báu cho thế hệ mai sau.

3-    Phản bác những sai lầm hay cố ý xuyên tạc lịch sử, văn hoá Việt phát sinh từ ý thức hệ khác hay bất cứ từ đâu tới.

4-    Đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện tại và những nhu cầu tương tự trong tương lai:

a/ Ủng hộ: Tại Hoa Kỳ, tiểu bang California Đạo Luật SB895 quy định giảng dạy Lịch sử người tỵ nạn cộng sản cho học sinh tại HoaKỳ.

b/ Phản đối: Tại Việt Nam, Bộ Giáo Dục hiện nay, cho học sinh học môn lịch sử theo một chiều có lợi cho tập đoàn đang thống trị đất nước, nhằm xoá bỏ những trang sử oai hùng của dân tộc chống giặc ngoại xâm. 

Viện Nghiên Cứu Lịch sử và Văn Hoá Việt Nam tha thiết kêu gọi các sử gia, các nhà trí thức, học giả yêu nước thương nòi khắp năm châu, hay đóng góp những tài lieu lịch sử và văn hoá trung thực để truyền bá và giảng dạy cho các thế hệ trẻ mai sau tại quốc nội và hải ngoại.

https://nguoikesu.com/images/wiki/tran-hung-dao/f291a2d6f4d3a8ddcad7c4a092247f2d.jpg